2022

Lokalizacja: Hoża 2A
Ilość miejsc: 150

Lokalizacja: Aleja Wyszyńskiego 3
Ilość miejsc: 300

Scena Mała ODK

Scena Duża ACE

Nasze Sceny

O nas

PODLASKI TEATR WSPÓŁCZESNY


Jesteśmy pierwszym teatrem w województwie podlaskim, który łączy repertuar zawodowy z amatorskim. W głównej mierze opieramy się na pracy autorskiej, tworząc przedstawienia współczesne. Jesteśmy inicjatorami powstania nowego nurtu w teatrze, określanego mianem  TEATRU AKCJI. Podstawą naszego działania jest realizacja celów społecznych wynikających z potrzeby obcowania z kulturą wyższą. Zależy nam na propagowaniu sztuki teatru wśród mieszkańców regionu jak i również ludności całego województwa.

 

Działalność Dydaktyczna

 

Podlaski Teatr Współczesny realizuje program kształcenia młodzieży szkolnej. Celem naszego programu jest praca z młodymi ludźmi w formie zajęć indywidualnych, warsztatów grupowych czy obozów artystycznych mających na celu kształtowanie wrażliwości oraz zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu aktorstwa, ruchu scenicznego, kultury słowa,  jak i również pracy przed kamerą.